Liceum ogólnokształcące
- klasa pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego

Oferta na rok szkolny 2020/2021

Lubisz nowe wyzwania?

Chcesz pomagać innym?

Zostań strażakiem!

Przyjdź do liceum ogólnokształcącego o profilu pożarniczym z elementami ratownictwa medycznego. To szkoła dla ludzi energicznych, pełnych zapału i chęci niesienia pomocy innym.

Klasa pożarnicza realizuje program autorski „Edukacja pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego”. Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracy strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych. Zajęcia tej klasy obejmują część teoretyczną i praktyczną. Odbywają się na terenie Zespołu Szkół w Reszlu oraz w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Prowadzą je specjaliści z zakresu pożarnictwa, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W dniu zajęć specjalizacyjnych strojem szkolnym jest mundur.

Atuty klasy mundurowej:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę na wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych
 • możliwość uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu podstawowego strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
 • możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP
 • możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego pierwszej pomocy
 • zapoznanie ze specyfiką pracy w Straży Pożarnej oraz z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • zajęcia specjalizacyjne rozwijające sprawność fizyczną: 6 godzin wychowania fizycznego tygodniowo, w tym zajęcia na basenie (możliwość uzyskania karty pływackiej)
 • ćwiczenia specjalistyczne z ratownictwa medycznego- teoretyczne oraz praktyczne w formie pozoracji wypadków
 • przygotowanie do testów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego

Perspektywy dalszego kształcenia:

 • podjęcie nauki na każdym wybranym kierunku studiów
 • nauka w szkołach pomaturalnych i policealnych
 • ułatwiony wstęp na wyższe uczelnie pożarnicze

Absolwentami klasy pożarniczej zainteresowane będą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczniowie szkoły zdobędą wiedzę, umiejętności i dodatkowe punkty przydatne podczas rekrutacji w szeregi Straży Pożarnej. W przypadku chęci zdawania do Szkoły Głównej Służby Pożarnej uczeń będzie przygotowany, zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i egzaminu sprawnościowego.

opublikowano: 2020-01-13, © Zespół Szkół w Reszlu
odsłon:1594,   dział: Kierunki_kształcenia
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej
...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Liceum Ogólnokształcące

...

Szkoła Branżowa II st.


 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu