Liceum ogólnokształcące

Oferta na rok szkolny 2023/2024

Liceum ogólnokształcące - klasa ogólna

Potrzebujesz czasu na decyzję o swojej przyszłości?

Myślisz o studiach i chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności?

Chciałbyś przygotować się do podjęcia nauki w szkołach policealnych, na kursach, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom? Przyjdź do klasy ogólnej!

To szkoła dla tych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Przedłużasz czas szkoły podstawowej ucząc się przedmiotów ogólnokształcących. Jednocześnie odkryjesz swoje predyspozycje i mocne strony. Możesz skorzystać z zajęć pozalekcyjnych z muzyki czy sportu. Wziąć udział w zajęciach realizowanych w ramach projektów unijnych. Hala gimnastyczna oraz już niebawem powstałe nowoczesne boisko z kortami tenisowymi będą do Twojej dyspozycji. Po ukończeniu szkoły dokonasz wyboru: praca, studia, dalsze kursy przygotowujące do wymarzonego zawodu. Te cztery lata szkoły to czas na najlepszą dla Ciebie decyzję.

Perspektywy dalszego kształcenia:

 • podjęcie nauki na każdym wybranym kierunku studiów
 • nauka w szkołach policealnych i na kursach

Liceum ogólnokształcące - klasa pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego

Lubisz nowe wyzwania?

Chcesz pomagać innym?

Zostań strażakiem!

Przyjdź do liceum ogólnokształcącego do klasy pożarniczej z elementami ratownictwa medycznego. To szkoła dla ludzi energicznych, pełnych zapału i chęci niesienia pomocy innym.

Klasa pożarnicza realizuje program autorski „Edukacja pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego”. Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracy strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych. Zajęcia tej klasy obejmują część teoretyczną i praktyczną. Odbywają się na terenie Zespołu Szkół w Reszlu oraz w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Prowadzą je specjaliści z zakresu pożarnictwa, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W dniu zajęć specjalizacyjnych strojem szkolnym jest mundur.

Atuty klasy mundurowej:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę na wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych
 • możliwość uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu podstawowego strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
 • możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP
 • możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego pierwszej pomocy
 • zapoznanie ze specyfiką pracy w Straży Pożarnej oraz z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • zajęcia specjalizacyjne rozwijające sprawność fizyczną: 6 godzin wychowania fizycznego tygodniowo, w tym zajęcia na basenie (możliwość uzyskania karty pływackiej)
 • ćwiczenia specjalistyczne z ratownictwa medycznego- teoretyczne oraz praktyczne w formie pozoracji wypadków
 • przygotowanie do testów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego

Perspektywy dalszego kształcenia:

 • podjęcie nauki na każdym wybranym kierunku studiów
 • nauka w szkołach pomaturalnych i policealnych
 • ułatwiony wstęp na wyższe uczelnie pożarnicze

Absolwentami klasy pożarniczej zainteresowane będą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczniowie szkoły zdobędą wiedzę, umiejętności i dodatkowe punkty przydatne podczas rekrutacji w szeregi Straży Pożarnej. W przypadku chęci zdawania do Szkoły Głównej Służby Pożarnej uczeń będzie przygotowany, zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i egzaminu sprawnościowego.

opublikowano: 2024-02-01, © Zespół Szkół w Reszlu
odsłon:9574,   dział: Kierunki_kształcenia
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 
 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu