Internat przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Internat przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
ul. Łukasińskiego 3
11-440 Reszel
Telefon: 887570040

Podanie do internatu
Zasady bezpiecznego pobytu

Internat znajduje się tuż przy budynku szkolnym, w pobliżu centrum miasta.

Oferujemy:

 • pokoje czteroosobowe z dostępem do łazienek i sanitariatów
 • posiłki w stołówce internatu
 • dostęp do w pełni wyposażonych aneksów kuchennych na każdym piętrze
 • dostęp do Internetu
 • świetlicę z dostępem do telewizji kablowej
 • pokój do nauki własnej
 • rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań: koło gier bez prądu, koło szachowe, koło kulinarne, koło sportowe(dostęp do hali sportowej oraz boiska trawiastego)

Zapewniamy całodobową opiekę.

Za zakwaterowanie w internacie pobierana jest miesięczna opłata w wysokości 20,00 zł (od uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński) oraz 100,00 zł (od uczniów pozostałych szkół)."

Opłaty za wyżywienie w roku szkolnym 2020/2021:

1. DLA MIESZKAŃCÓW INTERNATU:

 • ŚNIADANIE – 2,98 zł
 • OBIAD – 4,97 zł
 • KOLACJA – 2,98 zł

2. DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW SZKOŁY:

 • ŚNIADANIE – 5,96 zł
 • OBIAD – 9,94 zł
 • KOLACJA – 5,96 zł

* dotyczy uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.

Uczniowie otrzymują faktury za wyżywienie i zakwaterowanie zawierające wszystkie dane niezbędne do wykonania przelewu.

Zakwaterowanie w internacie odbywa się od niedzieli od godziny 15:00 do piątku do godz. 16:00.

Wszyscy wychowankowie powinni mieć ze sobą:

 • - poszwy na pościel, poszewki i prześcieradła, kołdrę, koc i poduszkę
 • - obuwie zmienne
 • - ręczniki
 • - klapki pod prysznic
 • - środki higieniczne
 • - kurtki
 • - strój galowy na uroczystości szkolne

Młodzieżowa Rada Internatu

Młodzieżowa Rada Internatu działa w internacie od wielu lat. To tak zwany – samorząd internatu.

Co roku w październiku, gdy wychowankowie zdążą się już dobrze poznać, przeprowadzamy wybory do MRI. Każda grupa w internacie wystawia swoich kandydatów, którzy po wygraniu wyborów aktywnie działają na rzecz całej społeczności internatu.

Od członków MRI wymagane jest szczególne zaangażowanie, chęć niesienia pomocy i zdolności organizacyjne, by coraz efektywniej rok po roku urozmaicać życie w internacie. Wszyscy członkowie MRI to osoby godne zaufania, stanowiące wzór dla innych.

Celem Młodzieżowej Rady Internatu jest:

 1. Uczestnictwo wychowanków w rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach wychowanków z wychowawcami w realizacji celów wychowawczych
 2. Rozwianie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania wychowanków.
 3. Przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 4. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samozdyscyplinowania

Zadania Młodzieżowej Rady Internatu

 1. Integruje środowisko wychowanków internatu.
 2. Występuje w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów wychowanków.
 3. Inspiruje i wspomaga organizowanie imprez integracyjnych oraz innych prac na rzecz grupy i całej społeczności.
 4. Organizuje w miarę potrzeb różne formy pomocy koleżeńskiej
 5. Propaguje dobre wzorce zachowania
 6. Nadzoruje dyżury w dyżurce internatu

Skład MRI w roku szkolnym 2019/2020:

 • Przewodniczący MRI: N. Iwińska
 • Z-ca przewodniczącego: K. Skomorok
 • Członkowie MRI: G.Zdunek, W. Piotrowska, N. Maleszewska
 • Skarbnik: KD. Bigaś

Opiekun MRI w roku szkolnym 2019/2020 Magdalena Kuleszo

Dokumenty:

Podanie do internatu
Zasady bezpiecznego pobytu
opublikowano: 2020-08-21, © Zespół Szkół w Reszlu
odsłon:1483,   dział: Internat
internat
fot. Krzysztof Majcher
internat
...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Szkoła Branżowa II st.


 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu