Propozycja naboru na rok szkolny 2023/2024 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

Przedmioty, które będą brane pod uwagę przy naborze do klas pierwszych:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski
  Dodatkowe przedmioty brane pod uwagę przy naborze oraz minimalna ilość punktów:
  1. Liceum ogólnokształcące
   - klasa pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego, wychowanie fizyczne, minimum punktowe: 90.0
  2. Technik technologii drewna, technika, minimum punktowe: 70.0
  3. Technik informatyk (e-sport), informatyka, minimum punktowe: 70.0
  4. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, informatyka, minimum punktowe: 70.
  5. Technik architektury krajobrazu, biologia, minimum punktowe: 70.0
  6. Branżowa Szkoła I stopnia
   - klasa stolarska, technika, minimum punktowe: 20.0
   - klasa wielozawodowa, technika, minimum punktowe: 20.0
  Strona Rekrutacji Kandydatów >>
  opublikowano: 2023-03-12, © Zespół Szkół w Reszlu
  odsłon:5481,   dział: Kierunki_kształcenia
fot. Krzysztof Majcher

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu