Propozycja naboru na rok szkolny 2022/2023 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

Przedmioty, które będą brane pod uwagę przy naborze do klas pierwszych:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski
  Dodatkowe przedmioty brane pod uwagę przy naborze oraz minimalna ilość punktów:
  1. Liceum ogólnokształcące
   - klasa pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego, wychowanie fizyczne, minimum punktowe: 90.0
  2. Technik technologii drewna, technika, minimum punktowe: 70.0
  3. Technik informatyk (e-sport), informatyka, minimum punktowe: 70.0
  4. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, informatyka, minimum punktowe: 70.
  5. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, geografia, minimum punktowe: 70.0
  6. Technik architektury krajobrazu, biologia, minimum punktowe: 70.0
  7. Branżowa Szkoła I stopnia
   - klasa stolarska, technika, minimum punktowe: 20.0
   - klasa wielozawodowa, technika, minimum punktowe: 20.0
  8. Branżowa Szkoła II stopnia
   -technik technologii drewna
  Strona Rekrutacji Kandydatów >>
  opublikowano: 2022-02-16, © Zespół Szkół w Reszlu
  odsłon:1085,   dział: Kierunki_kształcenia
fot. Krzysztof Majcher
...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej
...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Liceum Ogólnokształcące

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu