Propozycja naboru na rok szkolny 2024/2025 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

Przedmioty, które będą brane pod uwagę przy naborze do klas pierwszych:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski
  Dodatkowe przedmioty brane pod uwagę przy naborze oraz minimalna ilość punktów:
  1. Technik technologii drewna, technika, minimum punktowe: 70.0
  2. Technik informatyk (e-sport), informatyka, minimum punktowe: 70.0
  3. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, informatyka, minimum punktowe: 70.
  4. Technik architektury krajobrazu, biologia, minimum punktowe: 70.0
  5. Branżowa Szkoła I stopnia
   - klasa stolarska, technika, minimum punktowe: 20.0
   - klasa wielozawodowa, technika, minimum punktowe: 20.0
  opublikowano: 2024-02-20, © Zespół Szkół w Reszlu
  odsłon:7589,   dział: Kierunki_kształcenia
fot. Krzysztof Majcher
 
 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu