Drodzy Kandydaci!
4 sierpnia 2020 r. zakończyliśmy wprowadzanie wyników egzaminów.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. po godz. 13:00
- na szkolnej stronie internetowej
- w systemie Nabór po zalogowaniu się na konto kandydata,
- w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2020 / AppStore(aplikacja sama poinformuje o wynikach niezwłocznie po ich opublikowaniu).

Strona Rekrutacji Kandydatów

Branżowa Szkoła II stopnia - technik technologii drewna

Szkoła na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia, rozpocznie działalność od 1 września 2020 roku.

Uczniami szkoły mogą być absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej z lat 2015 – 2019.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata.

W szkole branżowej II stopnia można uczyć się w zawodzie, który ma kwalifikację wspólną ze szkołą branżową I stopnia. Uczeń, który uzyskał kwalifikację stolarza w Szkole Branżowej I stopnia, może zostać uczniem Szkoły Branżowej II stopnia w zawodzie technik technologii drewna.

Absolwenci Branżowej Szkoły II stopnia uzyskają wykształcenie średnie branżowe.
Po zdaniu:

  • egzaminu zawodowego otrzymają dyplom technika
  • egzaminu maturalnego otrzymają świadectwo maturalne
opublikowano: 2020-05-19, © Zespół Szkół w Reszlu
odsłon:360,   dział: Kierunki_kształcenia
...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej
...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Liceum Ogólnokształcące

...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu