Pedagog szkolny

Pedagog szkolny jest dostępny on – line dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Pedagog szkolny pełni dyżur codziennie:

Poniedziałek 800 - 1300
Wtorek 800 - 1300
Środa 800 - 1200
Czwartek 800 - 1200
Piątek 800 - 1200
Kontakt: tel. 887-240-040,
e-dziennik Vulcan, mail: agnieszka.spiewak@zsreszel.pl

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Jeśli jako rodzic lub nauczyciel potrzebujesz wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania – dostępny jest Telefon Zaufania dla Rodziców i Nauczycieli: nr tel.: 800-100-100. Konsultanci dyżurują od poniedziałku do piątku.

Przez 24 godziny na dobę dostępny jest Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116111. Linia obsługiwana jest przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci współpracują z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone są uprawnieni do inicjowania interwencji policyjnej.

Agnieszka Śpiewak – pedagog szkolny

opublikowano: 2020-11-18, © Agnieszka Śpiewak
odsłon:34,   dział: Pedagog
...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Szkoła Branżowa II st.


 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu