Propozycja naboru na rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

 1. Liceum ogólnokształcące o profilu pożarniczo-ratowniczym, przedmioty rozszerzone – biologia, język angielski –70 pkt. Nabór – w-f
 2. Liceum ogólnokształcące o profilu sportowym (piłka ręczna) – biologia, geografia –70 pkt. Nabór – w-f
 3. Technik technologii drewna, przedmioty rozszerzone - geografia–60 pkt. Nabór - technika
 4. Technik informatyk e-sport, przedmioty rozszerzone - informatyka –60 pkt. Nabór - informatyka
 5. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, przedmioty rozszerzone - wos –60 pkt. Nabór - informatyka
 6. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, przedmioty rozszerzone - wos –60 pkt. Nabór - geografia
 7. Technik architektury krajobrazu, przedmioty rozszerzone - biologia –60 pkt. Nabór - biologia
 8. Branżowa Szkoła I stopnia – stolarz renowacja mebli –20 pkt.
 9. Branżowa Szkoła II stopnia -technik technologii drewna Nabór – wiedza o społeczeństwie

Przedmioty, które będą brane pod uwagę przy naborze do klas pierwszych

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski (lub język nauczany w szkole podstawowej)
opublikowano: 2020-02-27, © Zespół Szkół w Reszlu
odsłon:2424,   dział: Kierunki_kształcenia

Komentarze

Czy można dalej się dostać do Technikum na poligrafie i grafikę cyfrową̣ lub na architekture krajobrazu czy jest to już nie możliwe?

2020-09-10 21:55:05, Wiktoria Śmiejczak

...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej
...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Liceum Ogólnokształcące

...

Szkoła Branżowa II st.


 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu