RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU POWER! WYJEDŹ NA STAŻ ZAGRANICZNY

Rozpoczęliśmy projekt realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe pt. „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej” 2019-1-PL01-KA102-064480. Celem projektu jest nabycie wiedzy, doświadczenia i kompetencji praktycznych 16 uczniów/nnic kształcących się w zawodzie technik informatyk poprzez udział w 19-dniowych stażach zagranicznych w greckich firmach w roku szkolnym 2019/2020.

Tym samym rozpoczynamy rekrutację do projektu!

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie z kierunku technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Złożony dokument powinien być czytelnie wypełniony, własnoręcznie podpisany, zawierać miejscowość oraz datę wypełnienia dokumentu.

Regulamin rekrutacji wraz z formularz jest dostępny w sekretariacie szkoły, u wychowawców klas oraz do pobrania i wydrukowania tutaj[link].

Uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani osobiście, telefonicznie lub listownie, jak również poprzez opublikowaną listę na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do sekretariatu szkoły.

opublikowano: 2019-10-11, © Zespół Szkół w Reszlu
odsłon:129,   dział: Erasmus+ - Staże zagraniczne
fot. Zespół Szkół w Reszlu
...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Szkoła Branżowa II st.


 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu