WYJAZD DO KINA

WYJAZD_DO_KINA

17 września kilka klas z Zespołu Szkół w Reszlu zorganizowało wycieczkę do olsztyńskiego kina na film Ireneusza Dobrowolskiego pt. „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały”.

...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Szkoła Branżowa II st.


 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu