„PEACE Cross-cultural Understan-ding”

W dniach 11.03. - 15.03. 2012 r. będziemy gościć w naszej szkole wolontariuszy z trzech krajów w ramach projektu „PEACE Cross-cultural Understan-ding”

Przyjadą do nas:

  • Salome Kuprava z Gruzji
  • Lina María Marroquín Ramírez z Kolumbii
  • Yi Chen z Chin

Celem projektu jest poszerzenie zrozumienia międzykulturowego wśród polskiej młodzieży, zwalczanie stereotypów, nietolerancji i uprzedzeń, poprzez kontakt z praktykantami z całego świata. Już od ośmiu lat wolontariusze docierają do szkół w całej Polsce, starając się objąć projektem jak największą grupę uczniów. Dzięki temu stwarzana jest niepowtarzalna szansa na spotkania i wymianę opinii z przedstawicielami najróżniejszych państw naszego globu.

W imieniu międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC projektem kieruje Komitet Lokalny Szkoła Główna Handlowa Warszawie.

AIESEC jest międzynarodową organizacją studencką not-for-profit, która umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących ich zagadnień. AIESEC kształtuje w studentach takie cechy jak wrażliwość kulturowa, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczna. Każdy dołączający do Organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Członkowie AIESEC wyjeżdżają na praktyki zagraniczne i zdobywają doświadczenie zawodowe w jednym z po-nad 100 krajów świata.

Od 13 lutego do 16 marca 2012 roku praktykanci odwiedzają polskie szkoły w celu uwrażliwiania uczniów na kwestię nietolerancji oraz poznania i zrozumienia odmiennych kultur. W każdej ze szkół, podczas około jednego tygodnia, zróżnicowana etnicznie trzyosobowa grupa praktykantów z 3 różnych części świata będzie prowadzić w języku angielskim cykl starannie przygotowanych merytorycznie szkoleń. Owe zajęcia pozwolą polskim uczniom na unikalny, bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi z odległych zakątków świata.

opublikowano: 2012-02-16, © Andrzej Fiedorowicz..
odsłon:3636,   dział: Wydarzenia_szkolne

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu