Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych

W dniach 6-7 grudnia 2010 roku nauczycielka przedmiotów ekonomicznych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu p. Elżbieta Pupel wzięła udział w spotkaniu diagnozującym w ramach Projektu "Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych".

Projekt „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych” adresowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu: technik ekonomista, rachunkowości, administracji oraz pokrewnych. Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych nauczycieli. W ramach danego przedsięwzięcia zostanie opracowany unikalny program doskonalenia zawodowego. Uczestnicy projektu odbędą dwutygodniowe praktyki w najlepiej zarządzanych polskich przedsiębiorstwach.

Spotkanie było kolejnym etapem realizacji projektu przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”, z siedzibą w Olsztynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

opublikowano: 2010-12-18, © Krzysztof Majcher
odsłon:4664,   dział: Wydarzenia_szkolne
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 
 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu