Kolejny projekt międzynarodowy w naszej szkole w ramach programu Erasmus

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu odniósł kolejny sukces. Zostaliśmy beneficjentem programu Unii Europejskiej Erasmus i otrzymaliśmy akredytację na trzy lata. Grant w kwocie 14460 euro przyznany na bieżący rok przeznaczony zostanie na realizację projektu napisanego przez nauczycielki Zespołu Szkół panią Annę Jałoszewską i panią Dorotę Paradę.

Udział w projektach międzynarodowych jest jednym z celów priorytetowych w naszej placówce i ogromną szansą dla uczniów i nauczycieli na wyrównanie szans. Obecny projekt uwzględnia indywidualne potrzeby szkoły oraz przyczyni się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach tego projektu nauczyciele będą uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych, gdzie brać będą udział w kursach językowych, metodycznych, metodyczno-językowych oraz kursach specjalistycznych.

Uczestnictwo w tym projekcie umożliwi nauczycielom poznanie nowych kultur i krajów, podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia i uświadomienie jak wiele możliwości daje znajomość języka angielskiego. Ponadto ważnym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadry pedagogicznej nie tylko w zakresie znajomości języka obcego, ale przede wszystkim stosowania nowych narzędzi i metod nauczania w pracy z uczniami np. ICT, CLIL oraz nabycie niezbędnych umiejętności i doświadczeń, które zostaną wykorzystane podczas prowadzonych przez nich zajęć.

Chcemy podnosić wymiar europejski naszej szkoły, by nasza placówka dzięki realizacji projektów postrzegana była w środowisku lokalnym jako nieustannie rozwijająca się. Z pewnością udział nauczycieli w kursach językowych i specjalistycznych zmotywuje ich do zaangażowania się w realizację planowanych projektów unijnych i podniesie ich kompetencje zawodowe.

Koordynator projektu
Dorota Parada

opublikowano: 2022-01-03, © Dorota Parada
odsłon:1805,   dział: Erasmus+ - Staże zagraniczne
fot. Organizatorzy
 
 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu