Rekrutacja do projektu „Zielono mi…” zakończona!

Na początku marca 2011 roku w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu ogłoszono nabór uczniów chętnych do uczestnictwa w projekcie „Zielono mi…” odkrywającym przed uczestnikami arkana sztuki florystycznej i dekoratorskiej.

Projekt finansowany przez Unię Europejską realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest do młodzieży uczącej się w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej w gminie Reszel poprzez organizację warsztatów florystycznych.

Przedsięwzięcie to ma również na celu:

 • zniwelowanie dysproporcji w dostępie uczniów ZS w Reszlu do nietradycyjnych (wykraczających poza program szkolny) usług edukacyjnych,
 • wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczestników warsztatów w zakresie florystyki,
 • rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań tematyką florystyki i sztuki dekoratorskiej,
 • wzrost motywacji młodzieży do dalszej edukacji,
 • uświadomienie rodzicom potrzeby udziału ich dzieci w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza program szkoły,
 • wzrost wiedzy mieszkańców gminy Reszel na temat korzyści wynikających z podnoszenia poziomu wykształcenia poprzez udział w wystawie florystycznej.

Podczas procesu rekrutacji chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiły 32 osoby. Uczniowie deklarujący chęć udziału w projekcie zostali poinformowani o jego założeniach i celach. Nabór do projektu przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Monika Małolepsza – opiekun warsztatów
 • Anna Jałoszewska – specjalista ds. rekrutacji i monitoringu

Proces rekrutacji przebiegał w trzech etapach:

 • a)I etap - akcja informacyjno – promocyjna
 • b)II etap – wypełnianie ankiet rekrutacyjnych,
 • c)III etap - selekcja beneficjentów ostatecznych na podstawie:
  • deklaracji uczniów,
  • analizy ankiet rekrutacyjnych,
  • rozmów kwalifikacyjnych,
  • prac plastycznych uczniów.

Wybór był niezwykle trudny, zaś liczba miejsc ograniczona (20 miejsc). Komisja rekrutacyjna spośród chętnych wyłoniła uczestników przyjmując następujące kryteria naboru:

 • kompletność i poprawność formalną wymaganych dokumentów (ankiety rekrutacyjne),
 • kreatywność, pomysłowość (ocena przygotowanych przez uczniów prac)
 • motywację,
 • zainteresowanie tematyką florystyki,
 • chęć pracy w zespole,
 • potrzebę twórczego spędzania czasu po zajęciach lekcyjnych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uczniowie prezentowali swoje prace, a także wyjaśniali, co zmotywowało ich do wzięcia działu w projekcie. Ważnym zadaniem było przekonanie komisji o potrzebie uczestniczenia w warsztatach florystycznych w celu poszerzenia swojej wiedzy, doskonalenia swoich umiejętności, talentów i pasji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Do realizacji zadań w projekcie przyjęto następujących uczniów:

 1. Taube Patryk
 2. Fabiszewska Milena
 3. Walasiński Damian
 4. Alberska Natalia
 5. Chudzik Sebastian
 6. Kudłak Bartosz
 7. Łach Piotr
 8. Śnieżek Estera
 9. Stolarczyk Wioletta
 10. Zdziebłowska Paulina
 11. Baginska Magdalena
 12. Stańko Piotr
 13. Koziej Agata
 14. Kubat Rafał
 15. Hamczyk Monika
 16. Michalak Dominika
 17. Banach Hanna
 18. Tański Kamil
 19. Kowalski Łukasz
 20. Popławski Karol

Na liście rezerwowej oczekują:

 • 1.Więczkowska Monika
 • 2.Pawlik Anna
 • 3.Górczana Sandra
 • 4.Kaczmarczyk Paulina
 • 5.Trąbicka Karolina
 • 6.Suliga Justyna
 • 7.Szewczyk Patrycja
 • 8.Olbryś Paulina
 • 9.Kukawska Patrycja
 • 10.Masiuk Anna
 • 11.Moskalik Oliwia
 • 12.Ziębińska Beata

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowych (przed rozpoczęciem projektu lub w początkowej jego fazie).

W dniu 25 marca 2011 roku, po zakwalifikowaniu się do projektu „Zielono mi…” zrezygnowało 3 uczestników:

 • 1.Taube Patryk
 • 2.Łach Piotr
 • 3.Śnieżek Estera

W związku z zaistniałą sytuacją na ich miejsce zostali przyjęci następujący uczniowie z listy rezerwowej:

 • 1.Więczkowska Monika
 • 2.Pawlik Anna
 • 3.Górczana Sandra
Opracowała: Anna Jałoszewska
opublikowano: 2011-03-30, © Anna Jałoszewska
odsłon:1560,   dział: Wydarzenia_szkolne
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu