Ukończono termomodernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Reszlu

20 lutego 2009 r. w Zespole Szkół im . Macieja Rataja w Reszlu dokonano uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej. Modernizacja obiektu, oprócz docieplenia ścian i stropów, objęła również wymianę okien i armatury grzewczej, montaż wentylacji oraz remont pomieszczeń sanitarnych. Całość inwestycji pochłonęła ponad 1,5 mln zł i trwała 5 miesiecy.

Uroczystość ta zbiegła się z dorocznym świętem patrona szkoły, na którą zaproszono burmistrzów Reszla - Zdzisława Szypulskiego i Janusza Kozonia, burmistrza Korsz Ryszrda Ostrowskiego, przewodniczącą Rady Powiatu Teresę Prokop, przewodniczącego Rady Miasta Reszel Tadeusza Żegisa, proboszcza ks. kan. prałata Dyzmę Wyrostka, radnych powiatowych - Leszka Rudzia i Ryszarda Kaczmarczyka, dyrektora powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kętrzynie Krzysztofa Krupienika, inspektora Wydziału Architektonicznego i Budowlanego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Barbarę Ćwik, poprzednich dyrektorów Zespołu Szkół- Jerzego Pauksztę i Ryszarda Kawczyńskiego, dyrektorów reszelskich placówek oświatowych - Krystynę Sobolewską, Elżbietę Sobótkę, Marka Janiszewskiego i Edwarda Szmula. Niestety nie zaproszono emerytowanych pracowników i nauczycieli Zespołu Szkół w Reszlu.

- Jeszcze w tym roku chcemy gruntownie wyremontować Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu. Jeżeli najbliższy rok nie będzie tak trudny, jak wszyscy zapowiadają i środki pozwolą, to przystąpimy do termomodernizacji następnego budynku Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Chcemy inwestować w oświatę poprawiając infrastrukturę...
W najbliższym czasie wspólnie z burmistrzem Reszla przeprowadzimy również remont zabytkowego mostu w Reszlu, którego koszt wyniesie 1,7 mln zł - powiedział starosta Tadeusz Mordasiewicz.

Cieszę się, że organ prowadzący - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie zauważa reszelskie placówki oświatowe, że powstał dom dziecka, że w Reszlu powstaje wiele innych inwestycji. Mam bogate doświadczenie samorządowe i mówię to z całą otwartością - tyle środków na remonty, modernizacje i inwestycje pojawiło się dopiero w ostatnich latach. Panie Starosto - bardzo dziękuję - powiedział burmistrz Zdzisław Szypulski.

opublikowano: 2009-03-01, © Krzysztof Majcher
odsłon:8913,   dział: Wydarzenia_szkolne
Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Reszlu
fot. Krzysztof Majcher
Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Reszlu
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
fot. Krzysztof Majcher
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
fot. Krzysztof Majcher
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
fot. Krzysztof Majcher
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
fot. Krzysztof Majcher
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
fot. Krzysztof Majcher
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
fot. Krzysztof Majcher
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
fot. Krzysztof Majcher
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
fot. Krzysztof Majcher
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
Zastępca burmistrza Janusz Kozoń
fot. Krzysztof Majcher
Zastępca burmistrza Janusz Kozoń
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
fot. Krzysztof Majcher
Uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej sali gimnastycznej
Pompadryty
fot. Krzysztof Majcher
Pompadryty
Pompadryty
fot. Krzysztof Majcher
Pompadryty
Pompadryty
fot. Krzysztof Majcher
Pompadryty
Pompadryty
fot. Krzysztof Majcher
Pompadryty
Pompadryty
fot. Krzysztof Majcher
Pompadryty
Wykład nt. Praw człowieka - dr Teresa Astramowicz-Leyk z Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie
fot. Krzysztof Majcher
Wykład nt. Praw człowieka - dr Teresa Astramowicz-Leyk z Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie
Samorząd szkolny - Justyna Szymków i Piotr Kamiński
fot. Krzysztof Majcher
Samorząd szkolny - Justyna Szymków i Piotr Kamiński
 
 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu