Warsztaty Dziennikarskie

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu uzyskał dotację do zajęć pozalekcyjnych w wysokości 12 832 zł na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2007 roku w formie zajęć o charakterze dydaktycznym - szkolnych warsztatów dziennikarskich. Projekt zaakceptowało Starostwo Powiatowe, a następnie pozytywnie oceniło Kuratorium Oświaty i ono przyznało dotację.

Szkolne warsztaty dziennikarskie realizowane będą od 4 września do 15 grudnia 2007 w Zespole Szkół. Działanie związane jest z realizacją Rządowego Programu Wspierania, Powstawania i Realizacji Regionalnych i Lokalnych Programów Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 roku AKTYWIZACJA I WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM.

Celem programu jest aktywizacja uczniów poprzez zapoznanie z pracą mediów regionalnych, lokalnych i szkolnych oraz zachęta do pracy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej przez działalność dziennikarską. Adresatami warsztatów będzie trzydzieścioro uczniów Zespołu Szkół w Reszlu, którzy będą pracować wspólnie i w sekcjach (reporterskiej, sprawozdawczej i dźwiękowej) nad doskonaleniem umiejętności tworzenia rozmaitych materiałów publicystycznych, selekcjonowania i tworzenia informacji. Będą uczestniczyć w różnych formach lokalnego i regionalnego życia publicznego i kulturalnego oraz poznawać media lokalne i regionalne.

Program realizować będą nauczyciele Zespołu Szkół Reszel: Danuta Borkowska - opiekun gazetki szkolnej MACIEJka i autorka projektu, Julita Okrąglewska - opiekun Kroniki Szkolnej i Leszek Gamdzyk - opiekun szkolnego radiowęzła.

Najlepsze w programie jest to, że chętni i pracowici uczniowie naszej szkoły będą się mogli wiele nauczyć i pobawić w dziennikarzy angażując tylko swój czas i chęci, bo udział w warsztatach, dzięki dotacji Kuratorium Oświaty, jest bezpłatny.

Dyrektor szkoły Ryszard Kawczyński udostępnia warsztatom pracownię multimedialną ze stanowiskami komputerowymi i oprogramowaniem, bibliotekę szkolną i salę tradycji. Wartość środków zaangażowanych przez szkołę wynosi 9 152,65 złotych.

Bardzo się cieszymy, że dzięki programowi nasza młodzież będzie mogła poszerzyć swoje horyzonty, rozwinąć zainteresowania i ciekawie spędzić czas. Kto wie, może z któregoś z uczestników wyrośnie dziennikarz?

opublikowano: 2007-06-16, © Danuta Machnio
odsłon:5926,   dział: Wydarzenia_szkolne
 
 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu