Dzień Patrona Szkoły

„Dar lat to prezent, na który nie można sobie zasłużyć i którego nie można sobie kupić. Nie można go też ukryć. Nie jest on dany wszystkim w równej mierze. Zawiera radość, ale nie jest pozbawiony bólu, zawiera śmiech i łzy, przemijanie i wzrastanie. Dar ten trzeba przyjmować z wdzięcznością, dlatego że jest darem naszego życia”. 19 lutego tymi słowami rozpoczęliśmy uroczysty apel z okazji Dnia Patrona naszej szkoły – Macieja Rataja. Okazja niezwykle wyjątkowa, szczególnie w tym roku, gdy świętujemy 30. rocznicę nadania szkole imienia naszego patrona oraz 65. rocznicę powstania szkoły przy ul. Łukasińskiego. Tyle razy nasi poprzednicy rozpoczynali tutaj rok szkolny, tak wielu dyrektorów przez ponad pół wieku dbało o to miejsce niczym o własny dom, mimo ciężkich czasów, w których było im dane walczyć o każdą pomoc dydaktyczną, o rozwój szkoły. Wiedzą to tylko ci, którzy byli tu przed nami - uczniowie, kadra pedagogiczna, pracownicy szkoły. Wielu z nich jest z nami podczas ważnych chwil, takich jak coroczne święto szkoły - Dzień Patrona. 19 lutego tego roku mogliśmy dokonać retrospekcji. Wrócić do roku 1946, kiedy przy ul. Podzamcze otworzono „Państwowe gimnazjum mechaniczno - stolarskie”, a naukę rozpoczęły pierwsze dwie klasy. Ileż zdarzeń, ludzi, doniosłych i smutnych chwil przewinęło się od tamtej pory w historii szkoły aż do dzisiaj… Wspomnienia się zacierają, twarze giną w czeluściach pamięci, a jedynym, co może pomóc przetrwać chwilom dla kolejnych pokoleń, są słowa tych, dzięki którym Zespół Szkół w Reszlu znają wszyscy. Iluż z nich do dzisiaj mówi, iż spędzili tutaj swoje najpiękniejsze lata... Takim przemyśleniom służył tegoroczny apel, który zgromadził licznych gości – emerytowanych nauczycieli, partnerów i przyjaciół szkoły. Zanim jednak się rozpoczął, w reszelskim Kościele odprawiono mszę świętą w intencji pracowników szkoły, za pomyślność i dobrą przyszłość. Następnie złożono wieńce pod pomnikiem M. Rataja na dziedzińcu szkolnym. A w tym dniu przybyło do nas wielu zaproszonych gości: Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego p. Andrzej Lewandowski, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie kpt. Kamil Golon, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie p. Agnieszka Bagińska i p. Tomasz Ziarek, radny Rady Powiatu Kętrzyńskiego p. Piotr Węglarski, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Scheiba, Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reszlu p. Edward Szmul, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu p. Katarzyna Ślimak – Duda, przedstawiciel OSP Reszel dh Andrzej Adamiak, Prezes Stowarzyszenia Absolwent p. Janusz Kozoń.

Dyrektor Zespołu Szkół p. Waldemar Mieszkowski w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie, jakie Maciej Rataj odegrał dla rozwoju państwa polskiego. Wskazał na wartości, którym Marszałek podporządkował całe swoje życie: „Maciej Rataj kierował się w życiu zasadami „Bóg, honor, ojczyzna”, co przełożyło się na jego zaangażowanie służbie Polsce i narodowi polskiemu. Wiedział, że dom, szkoła i wiara kształtują w młodych ludziach poczucie przynależności, ich mądrość, roztropność, jak też wolność od zła. (..) Rodzinę, uznawał za najważniejszy element w rozwoju człowieka”. Naszemu Patronowi, również przecież nauczycielowi, leżał na sercu rozwój polskiego szkolnictwa. Był zdania, iż szkoła polska ma za zadanie kształtować postawy patriotyczne w młodych ludziach. Stąd obok Państwowego Instytutu Pedagogicznego powołał do życia Komisję Pedagogiczną, która miała kłaść podwaliny pod rozwój polskiej nauki o wychowaniu narodowym, literatury pedagogicznej i stworzyć podstawy teoretyczne dla przyszłego rozwoju wychowania i szkolnictwa. A słowa, które usłyszeliśmy na koniec przemówienia Dyrektora Zespołu, niech przypominają nam – członkom społeczności szkolnej – jak wielką odpowiedzialność przejęliśmy na siebie, wybierając na patrona tak wielką osobowość: „My Polacy nie musimy szukać w innych nacjach bohaterów do naśladowania. Przykład patriotyzmu oraz zaangażowania w życie państwa i narodu, jaki pozostawił nam Maciej Rataj, jest dla nas wzorcem dla naszych działań.”

Radny Powiatu Kętrzyńskiego p. Piotr Węglarski odczytał list senator RP p. Małgorzaty Kopiczko, która skierowała do Dyrektora Zespołu „ gratulacje i słowa uznania za codzienny trud i zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodzieży (…) Przekazuję wyrazy szacunku za dotychczasowe osiągnięcia. Niech kolejne lata działalności szkoły przyniosą sukcesy pozostawiając ślad wdzięczności w sercach wychowanków”. Pani Senator złożyła także uczniom i rodzicom życzenia sukcesów i wytrwałości w dążeniu drogą własnych marzeń.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż w dalszej część uroczystości zostaliśmy przeniesieni w czasie… Prowadzący przedstawili historię szkoły, podpierając się licznymi zdjęciami, wspomnieniami, faktami, starając się odnieść do tego, co dzisiaj buduje markę „Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu”. Obecni na apelu z ogromnym zainteresowaniem przysłuchiwali się barwnemu opisowi tworzenia szkoły rok po roku. Wielu z obecnych emerytowanych nauczycieli, dyrektorów odszukało siebie na zdjęciach i przypomniało sobie różrorodne fakty, które z całą pewnością do dzisiaj wywołują wzruszenie, ogromny sentyment i ciepły uśmiech. A na kolejnych fotografiach przewijały się szkoła na Podzamczu, warsztaty szkolne, gospodarstwo szkolne, internat, biblioteka szkolna, historia Klubu Jeździeckiego „Ułan”, zdjęcia z dożynek, wykopek, historia zespołu folklorystycznego „Pompadryty”, koła dekoratorskiego i teatralnego, gazetki szkolnej „Rolek”, przypomniano sukcesy sportowe szkolnych szczypiornistek. Usłyszeliśmy nazwiska kolejnych dyrektorów, a trzech z nich podzieliło się z nami swoimi wspomnieniami z lat 80-tych, 90-tych aż do roku 2008. Wysłuchaliśmy p. Jerzego Paukszto (1982- 1991), p. Jerzego Bajorka (1980-2001) i p. Ryszarda Kawczyńskiego (1998 – 2008).

O odprawę muzyczną apelu zadbał zespół muzyczny pod kierunkiem p. M. Małolepszej wraz z grupą instrumentalną (gitary, klawisze, perkusja). Reżyserem uroczystości była p. Ewa Piechota.

Przesłaniem tego dnia niech będą słowa prowadzących A. Piotrowskiej i K. Skomorok, które uświadamiają, że kolejne strony kroniki szkolnej zapisuje każdy z nas, tu i teraz, dzień po dniu: „Przekraczając progi tej szkoły, pozostając tu, pozostawiamy także część siebie.... Wychodząc zaś zabieramy serca i umysły pełne przeżyć i doświadczeń, by ponieść je w świat. By za kolejne lata mogli swoją księgę wspomnień spisać ci, którzy przyjdą po nas.” To wielka odpowiedzialność. Oby następne pokolenia słuchając naszych wspomnień, przepełniała tak ogromna duma z naszych poczynań, jaką odczuwaliśmy my dzisiaj, słuchając tych, którzy stworzyli Zespół Szkół im. M. Rataja.

opublikowano: 2020-02-22, © Julita Woźniakowska
odsłon:1167,   dział: Wydarzenia_szkolne
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
fot. Daria Zając
...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Szkoła Branżowa II st.


 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu