Spotkanie z policjantami

W dniu 25.02.2020r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja gościliśmy podins. Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie Pana Marcina Piechotę, asp. szt. Pana Dawida Stelmaszyka oraz asp. Pana Pawła Obolewicza.

Zaproszeni goście przeprowadzili, dla naszych uczniów ciekawą prelekcję dotyczącą min. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, handlu ludźmi oraz kryteriów, które należy spełniać, aby dostać się do służby w policji. W prowadzonych zajęciach wzięły udział następujące klasy: III LO, IV TDI, IV TID, IV EZA.

W pierwszej części prelekcji podins. Pan Marcin Piechota, omówił bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przepisy wynikające z ruchu drogowego oraz odpowiedzialność karną wynikającą z popełnionych przewinień na drodze. Natomiast druga część spotkania poświęcona została tematyce dotyczącej handlu ludźmi i ludzkimi organami. Uczniowie poinformowani zostali o ewentualnych krokach, które należy podjąć podczas zagrożenia handlem ludźmi.

To co powinno utkwić słuchaczom najbardziej w pamięci to podstawowe zasady, których kategorycznie trzeba przestrzegać podejmując się pracy za granicą. Najdłuższa część spotkania poświęcona została informacjom dotyczącym naboru do służby w policji. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są kryteria dotyczące przyjęcia do służby w policji, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne, do których należy test wiedzy, test sprawności fizycznej oraz test psychologiczny.

Na koniec spotkania rozdane zostały broszury informacyjne dotyczące naboru do danej służby.

Przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i przeprowadzenie ciekawej prelekcji!

opublikowano: 2020-02-28, © Natalia Diduch
odsłon:943,   dział: Wydarzenia_szkolne
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Szkoła Branżowa II st.


 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu