TIK na miarę szkoły - czyli nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu otrzymał dofinansowanie w ramach projektu "TIK na miarę szkoły" RPWM.02.02.01-28-0114/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Realizacja projektu pozwala na podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Na ten cel szkła otrzymała dofinansowanie o wartości 273 329,26 zł, z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi 232 329,87 zł.

Projekt rozpoczął się 1 listopada 2020 roku i będzie trwał do 31 lipca 2021 roku.

Celem projektu jest:

  • zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych i świadomości na temat bezpieczeństwa IT 16 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Reszlu (LO),
  • zwiększenie umiejętności i wiedzy 12 (9K/3M) nauczycieli LO w zakresie kompetencji cyfrowych, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć,
  • doposażenie LO w Reszlu w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w wyniku wsparcia projektowego polegającego na organizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli, zajęć edukacyjnych dla uczniów i doposażenia LO, w okresie od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.
opublikowano: 2021-01-07, © Krzysztof Majcher
odsłon:800,   dział: Wydarzenia_szkolne
fot. Organizatorzy
Witaj Ósmoklasisto!
Szukasz szkoły, która odpowiada Twoim zainteresowaniom?
Szkoły, w której znajdziesz ciekawe kierunki i nowoczesny sprzęt?
Przyjdź do nas! Strona Rekrutacji Kandydatów >>

OFERTA KSZTAŁCENIA 2021/22

...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej
...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Liceum Ogólnokształcące

...

Szkoła Branżowa II st.


Mieszkasz daleko? Nie musisz dojeżdżać.
Obok szkoły znajdziesz internat szkolny z pysznymi posiłkami w internackiej stołówce.

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu