Zajęcia profilaktyczne

W dniach 06-07 października 2021 roku w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, które prowadził terapeuta uzależnień Leszek Dowgiałło.

Zajęcia profilaktyczne miały na celu ukazanie dalekosiężnych konsekwencji sięgania po środki psychoaktywne przez uczniów. W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce i długotrwałą izolacją od grup rówieśniczych zachowania ryzykowne pogłębiły się, stąd potrzeba tego typu spotkania, którego celem było zapobieganie negatywnym zachowaniom uczniów.

Podjęte działania miały na celu sprecyzowanie problemu i jego źródła. Prowadzący podjął z uczniami temat substancji psychoaktywnych i uzależniających oraz obalił mity związane z ww. tematem. Oczekiwaną konsekwencją spotkania jest poprawa zachowania uczniów, ich szczerość wobec rodziców oraz kadry pedagogicznej. Działania profilaktyczne w dłuższej perspektywie mają pomóc młodzieży stać się odpowiedzialnymi dorosłymi. Pomocą zostały objęte wszystkie klasy w szkole. Z zajęć sporządzony został raport z uwagami i sugestiami do dalszej pracy.

Prowadzący zajęcia:
Leszek Dowgiałło - mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej, od dekady pracujący z młodzieżą. Wykładowca akademicki. Autor publikacji dla pedagogów. W swojej karierę zawodowej pracował w szkołach Zakładach Karnych, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii oraz innych placówkach otwartych oraz penitencjarnych.

Agnieszka Śpiewak – pedagog szkolny

opublikowano: 2021-10-14, © Agnieszka Śpiewak
odsłon:422,   dział: Wydarzenia_szkolne
...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Liceum Ogólnokształcące

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu