Internat przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Internat przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Zobacz prezentację
ul. Łukasińskiego 3
11-440 Reszel
Telefon: 887570040

Podanie do internatu
Zasady bezpiecznego pobytu
Regulamin internatu

Internat znajduje się tuż przy budynku szkolnym, w pobliżu centrum miasta.

Oferujemy:

 • pokoje czteroosobowe z dostępem do łazienek i sanitariatów
 • posiłki w stołówce internatu
 • dostęp do w pełni wyposażonych aneksów kuchennych na każdym piętrze
 • dostęp do Internetu
 • świetlicę z dostępem do telewizji kablowej
 • pokój do nauki własnej
 • REGULAMIN NAUKI WŁASNEJ
 • rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań: koło gier bez prądu, koło szachowe, koło kulinarne, koło sportowe(dostęp do hali sportowej oraz boiska trawiastego)

Zapewniamy całodobową opiekę.

Za zakwaterowanie w internacie pobierana jest miesięczna opłata w wysokości 40,00 zł (od uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński) oraz 120,00 zł (od uczniów pozostałych szkół).

Opłaty za wyżywienie w roku szkolnym 2023/2024:

1) dla zakwaterowanych w internacie uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński w wysokości:

 • ŚNIADANIE – 5,89 zł
 • OBIAD – 8,64 zł
 • KOLACJA – 4,86 zł

2) dla pozostałych wychowanków internatu oraz uczniów szkoły niebędących wychowankami internatu w wysokości:

 • ŚNIADANIE – 11,77 zł
 • OBIAD – 17,28
 • KOLACJA – 9,72 zł

Terminowe uiszczanie opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie jest warunkiem korzystania z zakwaterowania w internacie. W przypadku 2-miesięcznej zaległości w spłacie należności dyrektor ma prawo usunąć ucznia z internatu. Opłaty, o których mowa, wnosi się przelewem na rachunek bankowy szkoły, na podstawie noty księgowej wystawionej do 28. dnia każdego miesiąca.

Uczniowie otrzymują noty księgowe za wyżywienie i zakwaterowanie zawierające wszystkie dane niezbędne do wykonania przelewu.

Zakwaterowanie w internacie odbywa się od niedzieli od godziny 15:00 do piątku do godz. 16:00.

Rozkład dnia w internacie

Wszyscy wychowankowie powinni mieć ze sobą:

 • - poszwy na pościel, poszewki i prześcieradła, kołdrę, koc i poduszkę
 • - obuwie zmienne
 • - ręczniki
 • - klapki pod prysznic
 • - środki higieniczne
 • - kurtki
 • - strój galowy na uroczystości szkolne

Młodzieżowa Rada Internatu

Młodzieżowa Rada Internatu działa w internacie od wielu lat. To tak zwany – samorząd internatu.

Co roku w październiku, gdy wychowankowie zdążą się już dobrze poznać, przeprowadzamy wybory do MRI. Każda grupa w internacie wystawia swoich kandydatów, którzy po wygraniu wyborów aktywnie działają na rzecz całej społeczności internatu.

Od członków MRI wymagane jest szczególne zaangażowanie, chęć niesienia pomocy i zdolności organizacyjne, by coraz efektywniej rok po roku urozmaicać życie w internacie. Wszyscy członkowie MRI to osoby godne zaufania, stanowiące wzór dla innych.

Celem Młodzieżowej Rady Internatu jest:

 1. Uczestnictwo wychowanków w rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach wychowanków z wychowawcami w realizacji celów wychowawczych
 2. Rozwianie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania wychowanków.
 3. Przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 4. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samozdyscyplinowania

Zadania Młodzieżowej Rady Internatu

 1. Integruje środowisko wychowanków internatu.
 2. Występuje w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów wychowanków.
 3. Inspiruje i wspomaga organizowanie imprez integracyjnych oraz innych prac na rzecz grupy i całej społeczności.
 4. Organizuje w miarę potrzeb różne formy pomocy koleżeńskiej
 5. Propaguje dobre wzorce zachowania
 6. Nadzoruje dyżury w dyżurce internatu

Skład Młodzieżowej Rady Internatu w roku szkolnym 2023/2024

 • Przewodniczący: Jowita Skomorok
 • Z-ca przewodniczącego: Nikola Broniek
 • Skarbnik: Izabella Kulesza
 • Zastępca skarbnika: Karolina Sokołowska
 • Członkowie MRI: Przemysław Jończyk, , Damian Lisek, Michał Miodeck, Natalia Wasilewska, Aleksandra Zapława, Szymon Wojtczuk
 • Opiekun - Magdalena Kuleszo

Dokumenty:

Podanie do internatu
Zasady bezpiecznego pobytu
Zasady utrzymania higieny w internacie
opublikowano: 2023-08-21, © Zespół Szkół w Reszlu
odsłon:11585,   dział: Internat
internat
fot. Krzysztof Majcher
internat
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 
 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu